Make your own free website on Tripod.com

Dan's Language Services / Danie se Taaldienste

Uitmuntendheid in kommunikasie

Home
Afrikaans
English CV
Afrikaanse CV

WELKOM BY MY WEBWERF 

 

Waarskynlik het u by hierdie webwerf uitgekom op soek na iemand wat u met 'n taaldiens kan bystaan. Beweeg ondertoe vir meer inligting oor die besondere diens wat u verlang. Indien u nie die inligting wat u verlang op hierdie webwerf vind nie, stuur asseblief vir my u navraag per e-pos.

 

Onthou, my dienste is net so toeganklik vir u soos u naaste e-posfasiliteit!

 

TAALREDIGERING

 

Hierdie diens kan u help met die taalredigering van Afrikaanse en Engelse tekste.

 

Taalredigering sluit in die nagaan en korrigering (waar nodig) van alle taalfunksies in die teks, bv. sinskonstruksie, korrekte gebruik van idiomatiese woorde en uitdrukkings, tyd, spelling, hoof- en kleinletters, woordsoorte en leestekens.

 

Tegniese versorging is nie by taalredigering ingesluit nie. Die skrywer van die teks is verantwoordelik vir die tegniese versorging van die dokument. Tegniese versorging sluit in die uitleg van die dokument, numereringstyl, paragraafnumerering, formaat van opskrifte, lettertipes en -groottes, kantruimtes, paragraaf- en lynspasiŽring en die uitleg van alle grafiese items in die teks. Dit word sterk aanbeveel dat die finale tegniese versorging gedoen word eers nadat taalredigering afgehandel is.

 

Omdat ek nie toegang het tot die bronne wat 'n skrywer gebruik het nie, is die skrywer verantwoordelik vir die nagaan van alle bronverwysings in die teks en bronne wat in die bronnelys opgeneem is, indien van toepassing, volgens die bronnelysvereistes van die instelling waarvoor die dokument geskryf word.

 

Wanneer taalredigering gedoen word, word die "Track Changes"-funksie van MS Word gebruik. Wanneer taalredigering afgehandel is, word twee elektroniese kopieŽ na die kliŽnt teruggestuur: een met "Track Changes" geaktiveer (slegs vir verwysingsdoeleindes sodat die kliŽnt kan sien waar veranderings aangebring is), en een gemerk "geredigeer" waarin al die veranderings aanvaar en "Track Changes" nie geaktiveer is nie (wat die kliÍnt moet gebruik om die produk af te handel.

 

Die "Insert Comment"-funksie van MS Word word gebruik om kommentaar te lewer waar problematiese teks voorkom. Dit is die kliÍnt se verantwoordelikheid om op 'n gepaste wyse op die kommentaar te reageer en saam met my te werk om die probleem effektief te hanteer. Die teks waarop kommentaar gelewer word, is gewoonlik ingegekleur of met 'n teksraampie in die kantlyn verbind, afhangende van die instellings van die kliŽnt se MS Word-program. Om die kommentaar te lees waar die teks ingekleur is, beweeg die pyltjie van die muis oor die ingekleurde teks - die kommentaar verskyn in 'n raampie. Om die kommentaar uit te vee, regs-klik op die ingekleurde teks en klik op "Delete comment".

 

Indien u enige verdere inligting oor taalredigering benodig of enige navrae het, moet asseblief nie huiwer om my te kontak nie.

 

VERTALING

 

Hierdie diens kan u bystaan met vertaling

  • uit Afrikaans in Engels;
  • uit Engels in Afrikaans;

Vertaling sluit taalredigering in; met ander woorde, geen taalredigering hoef gedoen te word wanneer die kliŽnt die vertaalde produk ontvang nie, behalwe ten opsigte van problematiese woorde of uitdrukkings wat aan die kliŽnt by wyse van kommentaar in die teks uitgewys sal word. Vir hierdie doel word die "Insert Comment"-funksie van MS Word gebruik. Dit impliseer dat die vertalingsproses afgehandel is slegs wanneer die kliŽnt tevrede is dat alle problematiese taalkwessies in die dokument doeltreffend hanteer is.

 

Let asseblief daarop dat ek geen elektroniese vertaalprogramme gebruik nie. Vertaling word persoonlik en behoorlik op die outydse manier gedoen.

 

TARIEWE

 

Die volgende tariewe (in die geldeenheid van die Republiek van Suid-Afrika) is van toepassing:

  • Taalredigering in Engels of Afrikaans: R30.00 per 100 woorde* of R180.00 per uur, welke bedrag ook al die kleinste is.
  • Vertaling uit Engels in Afrikaans of omgekeerd: R40.00 per 100 woorde*

Wanneer dringende werk op kort kennisgewing na-ure, oor 'n naweek of op 'n openbare vakansiedag gedoen moet word, is die volgende tariewe van toepassing:

  • Taalredigering in Engels of Afrikaans: R40.00 per 100 woorde* of R200 per uur, welke bedrag ook al die kleinste is.
  • Vertaling uit Engels in Afrikaans of omgekeerd: R50.00 per 100 woorde*

LET WEL:

  • Wanneer werk vandag ingedien word om mŰre klaar te wees, op 'n Vrydag om die daaropvolgende Maandag klaar te wees of die dag voor 'n openbare vakansiedag om die dag daarna klaar te wees, sal na-uurse tariewe geld. Wenk: Dien u werk betyds in om na-uurse tariewe te vermy.
  • * Die "Word Count"-funksie van MS Word word gebruik om die aantal woorde in die bronteks te tel en die bedrag wat betaalbaar is, te bereken.

BETALING

 

Wanneer die werk afgehandel is, sal u 'n faktuur ontvang waarop u alle inligting wat u vir vereffening van die faktuur benodig, sal vind. U kan dan 'n tjek pos, 'n direkte inbetaling by 'n bank maak of elektronies op die Internet betaal.

 

KONTAKBESONDERHEDE

 

U kan my by een van die volgende adresse bereik:

 

E-POS:  dsteyl@polka.co.za

WOONADRES:  Langenhovenweg 123, Oudtshoorn, 6625, RSA

POSADRES: Posbus 955, Oudtshoorn, 6620, RSA

HUIS TELEFOON: Internasionaal +27 442725099 / Plaaslik RSA 044 2725099

FAKSNOMMER:  Internasionaal +27 866033353 / Plaaslik RSA 0866033353

WERK TELEFOON:  Internasionaal +27 442034111 / Plaaslik RSA 044 2034111

SELFOON:  Internasionaal +27 784693727 / Plaaslik RSA 0784693727