Make your own free website on Tripod.com

Dan's Language Services / Danie se Taaldienste

Afrikaanse CV
Home
Afrikaans
English CV
Afrikaanse CV

CURRICULUM VITAE - J.D.T.De B. (DANIE) STEYL

 

ADRESSE EN TELEFOONNOMMERS

 

WOONADRES:  Langenhovenweg 123, Oudtshoorn, 6625, RSA

POSADRES:  Posbus 955, Oudtshoorn, 6620, RSA

HUIS TELEFOON: Plaaslik RSA (044) 272-5099 / Internasionaal +27 442725099

FAKSNOMMER: Plaaslik RSA 0866033353 / Internasionaal +27 866033353

WERK TELEFOON:  Plaaslik RSA (044) 203-4111

                                      Internasionaal +27 442034111

SELFOON:  Plaaslik RSA 0784693727 / Internasionaal +27 784693727

E-POS ADRES:  dsteyl@polka.co.za

 

PERSOONLIKE BESONDERHEDE

 

VAN:  Steyl

DOOPNAME:  Jacob, DaniŽl, Theunis, De Bruyn  (Noemnaam:  Danie)

NASIONALITEIT:  Suid-Afrikaner

HUISTAAL:  Afrikaans

ANDER TALE:  Engels (vlot), Duits (gemiddeld)

 

OPVOEDKUNDIGE KWALIFIKASIES

 

SKOOLLOOPBAAN:  Slaag matriek Harrismith HoŽrskool (1974). Vakke: Afrikaans, Engels, Duits, Geskiedenis, Aardrykskunde, Biologie

TERSIňRE OPLEIDING

UNIVERSITEIT:  Universiteit van die Oranje-Vrystaat:

GRADE BEHAAL:  B.A. (1977) / H.O.D. (1978) / B.Ed. (1984) / B.Psych Hons. (2013)

VAKKE:  Engels III, Duits III, Geskiedenis II, Afrikaans-Nederlands I, Klassieke Kultuur A

 

REKORD VAN BETREKKINGS

 

HUIDIGE BETREKKING

Taalpraktisyn in diens van die Departement van Verdediging (DOD) sedert 1 April 2001.

 

VORIGE BETREKKINGS

 • Departementshoof (sedert April 1997) en waarnemende skoolhoof (sedert Januarie 2000) by die Edenburg HoŽrskool.
 • Vryskut taalpraktisyn en vertaler in die privaatsektor (1996)
 • Senior Analis in diens van die Nasionale Intelligensiediens (NI) (1990 1995): KoŲrdinering van navorsingsdokumente.  Behulpsaam met die taalversorging van dokumente in Engels.
 • Departementshoof aan die HoŽrskool Sandveld, Wesselsbron (1985 - 1989).
 • SekondÍre Assistent aan die HoŽrskool Sand du Plessis in Bloemfontein (1983 - 1984).

WERKONDERVINDING IN BOGENOEMDE POSTE

Praktiese ondervinding ten opsigte van die volgende is opgedoen:

 • Onderrig van Engels Eerste en Tweede Taal vir grade 7 tot 12:  13 jaar.
 • Nasien van Engels Tweede Taal HG eksamenvraestelle in die Senior Sertifikaateksamen in die Vrystaat: 1986 1988 en 1997 1999 (6 jaar)
 • Uitgebreide ondervinding op die terrein van taalversorging in Engels en vertaling tussen Afrikaans en Engels sedert 1995.

 ADDISIONELE VAARDIGHEDE EN ONDERVINDING

 • Geakkrediteer by die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut (SAVI) as vryskut-vertaler.  Het 9 jaar ondervinding van 'n wye verskeidenheid taalversorging en vertaling (Afrikaans en Engels).
 • Betrokke by die taalversorging van werkopdragte van studente aan die University of Phoenix (UOP), Arizona, VSA, vir die Writing Lab van die UOP.
 • Ek het 16 taalstudiegidse geskryf vir Engels Tweede Taalleerlinge, insluitende 4 gidse oor werke van Shakespeare, 2 novelles, 5 gidse oor gedigte voorgeskryf vir matrikulante in verskeie provinsies, 3 gidse oor Engelse begrip en taalgebruik, 1 gids oor Engelse tydvorme van die werkwoord, en 1 gids oor hoe leerlinge hulle skryfstyl kan verbeter.

LIDMAATSKAP VAN PROFESSIONELE LIGGAME

 • Lid van die Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders (sedert 1979).
 • Geakkrediteerde lid van die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut (SAVI sedert 1995).