Make your own free website on Tripod.com
Dan's Language Services
Fooie

Home

Services
Information
Contact Me
Fees
Eng CV
TUISBLAD
Dienste
Inligting
Kontak My
Fooie
Afr CV

Fooie betaalbaar

LET WEL:  Die fooie hieronder genoem is van toepassing gedurende 2004 en kan elke jaar aangepas word.

  • Vertaling:  R15,00 per honderd woorde.
  • Taalversorging:  R8,00 per honderd woorde.

Betalingsopsies

Betaling moet verkieslik kontant by aflewering geskied, op een van die volgende wyses:

  • Deur middel van 'n bankgewaarborgde tjek.
  • Direkte betaling in my bankrekening. Die depositostrokie moet na my gefaks word. Besonderhede van my bankrekening sal op versoek aan u verskaf word.
  • Elektroniese oordrag (Internet bank) van die bedrag na my rekening. Besonderhede van my bankrekening sal op versoek aan u verskaf word.     
  • Jammer, geen kredietkaartfasiliteit nie.
  • Ander betalingsopsies moet onderhandel word.